UWAGA SŁUCHACZE-EGZAMIN ZAWODOWY!

29.7.2019

Drodzy Słuchacze,

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych Słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostępnym w Sekretariacie Szkoły oraz w załączniku poniżej. Słuchacze zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem – do 6 września 2019 roku.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem do 6 września 2019 roku. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń 2020 - do 6 września 2019 r.


Deklaracje mogą złożyć osoby, które od 01.09.2019 r. będą słuchaczami następujących semestrów:
- technik BHP - semestr III 
- technik rachunkowości - semestr III
- florysta - semestr II
- technik informatyk - semestr III 
- technik usług kosmetycznych - semestr III

- opiekunka środowiskowa – semestr II
- absolwenci szkoły

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

  798 299 599

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.