Menu

PLAN ZAJĘĆ NA ZJAZD 30.09-01.10.2017r.

28 września 2017

UWAGA .PLAN ZAJĘĆ NA ZJAZD 30.09-01.10.2017r.

Liceum Ogólnokształcące sem.I
30.09.2017
8.00-12.40 j.polski 
12.45-17.30 matematyka 
01.10.2017
8.00-12.40 matematyka 
12.45-17.30 j.polski

Liceum Ogólnokształcące sem.II
30.09.2017
8.00-12.40 matematyka 
12.45-17.30 j.polski 
01.10.2017
8.00-12.40 j.polski 
12.45-17.30 matematyka

Liceum Ogólnokształcące sem.III
30.09.2017
8.00-12.40 Historia i społeczeństwo 
12.45-17.30 j.angielski 
01.10.2017
8.00-12.40 j.angielski 
12.45-17.30 Historia i społeczeństwo

Liceum Ogólnokształcące sem.IV
30.09.2017
8.00-12.40 j.angielski 
12.45-17.30 Historia i społeczeństwo 
01.10.2017
8.00-12.40 Historia i społeczeństwo 
12.45-17.30 j.angielski

Liceum Ogólnokształcące sem.V
30.09.2017
8.00 -12.40 geografia 
12.45-17.30 matematyka 
01.10.2017
8.00-12.40 matematyka 
12.45 -17.30 geografia

Technik Administracji sem I
30.09.2017
8.00-12.40 Podstawy prawa cywilnego 
12.40- 17.30 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 
01.10.2017
8.00-12.40 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 
12.45-17.30 Podstawy prawa cywilnego

Technik Administracji sem II
30.09.2017
8.00-12.40 Podstawy prawa cywilnego 
12.45 -17.30 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 
01.10.2017
8.00-12.40 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 
12.45-17.30 Podstawy prawa cywilnego

Technik Administracji sem III
30.09.2017
8.00-12.40 Podstawy finansów publicznych 
12.45-17.30 Postepowanie w administracji 
01.10.2017
8.00-12.40 Postepowanie w administracji 
12.45 -17.30 Podstawy finansów publicznych

Technik Administracji sem IV
30.09.2017
8.00-12.40 Wykonywanie pracy biurowej 
12.45- 17.30 Postępowanie w administracji 
01.10.2017
8.00-12.40 Postepowanie w administracji 
12.45 -17.30 Wykonywanie pracy biurowej

Technik BHP sem.I
30.09.2017
8.00 – 12.40 Podstawy prawa pracy 
12.45 – 17.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy
01.10.2017
8.00-12.40 Techniczne bezpieczeństwo pracy 
12.45 – 17.30 Podstawy prawa pracy

Technik BHP sem.II
30.09.2017
8.00-12.40 Ocena ryzyka zawodowego 
12.45-17.30 Ergonomia w procesie pracy 
01.10.2017
8.00-12.40 Ergonomia w procesie pracy 
12.45-17.30 Ocena ryzyka zawodowego

Opiekunka środowiskowa sem.I
30.09.2017
8.00-12.40 Wybrane zagadnienia z socjologii 
12.45-17.30 Trening umiejętności społecznych 
01.10.2017
8.00-12.40 Trening umiejętności społecznych 
12.45-17.30 Wybrane zagadnienia z socjologii

Opiekunka środowiskowa sem.II
30.09.2017
8.00-12.40 Wybrane zagadnienia z socjologii 
12.45-17.30 Trening umiejętności społecznych 
01.10.2017
8.00-12.40 Trening umiejętności społecznych 
12.45-17.30 Wybrane zagadnienia z socjologii

Florysta sem.I
30.09.2017
8.00-12.40 Materiałoznawstwo roślinne 
12.45 – 17.30 Kompozycje florystyczne 
01.10.2017
8.00-12.40 Kompozycje florystyczne 
12.45-17.30 Materiałoznawstwo roślinne

Florysta sem.II ul.Długa 22
30.09.2017
8.00-17.30 Wykonywanie kompozycji florystycznych 
01.10.2017
8.00-17.30 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Bibliotekarz sem.III 
30.09.2017
8.00-12.40 Wiedza o kulturze 
12.45-17.30 Technologie informacyjne 
01.10.2017
8.00-12.40 Technologie informacyjne 
12.45-17.30 Wiedza o kulturze

Technik informatyk sem.I
30.09.2017
8.00-12.40 Systemy operacyjne 
12.45-17.30 Urządzenia techniki komputerowej 
01.10.2017
8.00-12.40 Urządzenia techniki komputerowej 
12.45-17.30 Systemy operacyjne

Technik rachunkowości sem.I
30.09.2017
8.00-12.40 Wynagrodzenia i podatki 
12.45-17.30 Rachunkowość finansowa 
01.10.2017
8.00-12.40 Rachunkowość finansowa 
12.45-17.30 Wynagrodzenia i podatki

Technik Usług Kosmetycznych sem.I ul.Korczaka 23
30.09.2017
8.00-17.30 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy szyi 
01.10.2017
8.00-12.40 Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce 
12.45-17.30 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy szyi

DO ZOBACZENIA!!!!

Zobacz także