Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Jeśli chcesz zdobyć prestiżową oraz pewną pracę w administracji państwowej i samorządowej, nauka na kierunku Technik administracji to niezbędny krok w Twojej karierze oraz gwarancja stabilnego zatrudnienia i wynikających z niego benefitów.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik administracji w szkole Żak?

Zapoznamy Cię z podstawami przedsiębiorczości oraz zagadnieniami z zakresu działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej, które dadzą Ci solidne podstawy do założenia i prowadzenia własnego biznesu, jak i przeprowadzania odpowiednich procedur w ramach pracy etatowej. Pomogą Ci w tym z pewnością podstawy statystyki. Dzięki nauce języka obcego w administracji będziesz bez trudu porozumiewać się z przełożonymi lub zagranicznymi klientami w sprawach służbowych. Nauczysz się także podstaw prawa cywilnego i źródeł prawa administracyjnego, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz koniecznej do nich dokumentacji. Będziesz znać formy działania administracji, strukturę i zadania organów administracji. Ponadto praktyczne zajęcia z dokumentacji biurowej w działalności gospodarczej, organizacji pracy biura, redagowania i przechowywania dokumentów, a także postępowania w administracji solidnie przygotują Cię do wykonywania pracy zawodowej.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68)

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik administracji

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych

 • Firmy consultingowe

 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 • Język obcy w administracji

 • Podstawy finansów publicznych

 • Podstawy prawa cywilnego

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Postępowanie w administracji

 • Podstawy statystki

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 • Dokumentacja stosunku pracy

 • Formy działania administracji

 • Źródła prawa administracyjnego

 • Struktura organów administracji

 • Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

 • Organizacja pracy biura

 • Redagowanie dokumentów

 • Przechowywanie dokumentów

 • Wstęp do postępowania w administracji

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji